Giải pháp xử lý nước, hệ thống lò hơi, cung cấp chất tẩy rửa

HÓA CHẤT ỨC CHẾ ĂN MÒN VÀ CÁU CẶN TRONG LÒ HƠI – LTV B0108

Hóa chất ức chế ăn mòn lò hơi LTV B0108 là kết quả của sự phối trộn nhiều hóa chất với những chức năng khác nhau. Chất loại bỏ khí oxy hòa tan chủ yếu là natri sulfite sẽ trợ giúp đắc lực trong việc loại bỏ nhanh chóng khí oxy có trong nước cấp lò cũng như nước lò và do đó hạn chế hiện tượng ăn mòn trong lò hơi.

Price quote required

For the fastest support.

Please call 0914 711 499 (Miễn cước)

Hóa chất ức chế ăn mòn lò hơi LTV B0108 là kết quả của sự phối trộn nhiều hóa chất với những chức năng khác nhau. Chất loại bỏ khí oxy hòa tan chủ yếu là natri sulfite sẽ trợ giúp đắc lực trong việc loại bỏ nhanh chóng khí oxy có trong nước cấp lò cũng như nước lò và do đó hạn chế hiện tượng ăn mòn trong lò hơi.

00 +

NĂM KINH NGHIỆM

00 +

NHÂN SỰ TÀI NĂNG

00 +

KHÁCH HÀNG

Detailed Product Description

Hóa chất ức chế ăn mòn lò hơi LTV B0108 chủ yếu chứa natri sunfite và natri tripolyphosphate.

Tùy thuộc vào hiện trạng và chất lượng nước của từng hệ thống mà có những dòng sản phẩm phù hợp.

Request for quotation

    Liều lượng sử dụng của hóa chất chống ăn mòn, cáu cặn LTV B0108 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ như mức độ nghiêm trọng của vấn đề và các điều kiện cụ thể đối với mỗi trường hợp. Nó sẽ được sử dụng đến một mức độ mà các thông số của nước lò đều nằm trong vòng kiểm soát và các thông số này sẽ được bộ phận kỹ thuật của chúng tôi thiết lập phù hợp với tình hình thực tế.

    Sản phẩm LTV B0108 nên được bơm trực tiếp vào đường ống cấp nước cho lò hơi bằng bơm định lượng. Hóa chất này tan tốt trong nước và không gây ăn mòn vật liệu bằng sắt thép hay bơm định lượng.